2766 Longwood Court, Costa Mesa, CA | Tel.: (714) 249-3966
Język:
2766 Longwood Court, Costa Mesa, CA | Tel.: (714) 249-3966
Język:

Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki imprez turystycznych naszego biura

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW

Zleceniobiorca / organizator zobowiązuje się do organizacji i realizacji przedmiotu umowy z następującymi świadczeniami wliczonymi w cenę imprezy turystycznej zwanej dalej wycieczką:

 1. Transport, wszystkie przejazdy, koszty paliwa.
 2. Organizację programu zwiedzania z polskim przewodnikiem/pilotem.
 3. Do uzgodnienia – pomoc przy rezerwacji i zakupie biletów na atrakcje / koncerty.
 4. Transport z i na lotnisko (w razie zamówienia przez klienta tej usługi)

Inne świadczenia nie wymienione powyżej nie są wliczone w cenę wycieczki. Miedzy innymi, cena nie zawiera:

 1. Opłat parkingowych.
 2. Biletów wstępu na atrakcje.
 3. Kosztów wyżywienia i napiwków podczas zwiedzania.
 4. Kosztów osobistego ubezpieczenia medycznego.
 5. Kosztów dodatkowych atrakcji które wynikną podczas zwiedzania (na życzenie klienta) oraz wydatków własnych klienta.  

Cena ustalona w umowie może ulec zmianie i być podwyższona wyłącznie w wypadku udokumentowania przez zleceniobiorcę / organizatora wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

 1. Wzrostu kosztów transportu.
 2. Wzrostu opłat urzędowych, podatków, lub opłat należnych za zakwaterowanie z przyczyn niezależnych od organizatora.
 3. Wzrostu kursów walut.

SZCZEGÓŁY UMOWY

 1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, odstąpienie od niej oraz rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W wypadkach spornych sądem właściwym w sprawie będzie sąd właściwy miejscowo dla zleceniobiorcy / organizatora
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, warunkach uczestnictwa, oraz programie wycieczki zastosowanie mają przepisy o usługach turystycznych oraz kodeksu cywilnego.

ZASADY WYCIECZEK

 • Palenie w pojazdach jest zabronione.
 • Miejsca docelowe i trasy wycieczek mogą ulec zmianie lub anulowaniu z powodu zamknięcia dróg lub niekorzystnego ruchu, pogody, wypadków lub innych niekorzystnych warunków. Zobowiązujemy się do jak najdokładniejszej i najbezpieczniejszej realizacji trasy Państwa wycieczki, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane czynnikami od nas niezależnymi np. korki lub wypadki na trasie przejazdu,
 • World of Adventures nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane wypadkami, awariami lub niekorzystnymi warunkami drogowymi i pogodowymi. Nie gwarantujemy przybycia lub wyjazdu z dowolnego miejsca w określonym czasie z powyższych powodów. Koszt wycieczki i opłaty nie zostaną zwiększone ani zmniejszone z powodu takich opóźnień.
 • World of Adventures nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie mienia osobistego. Uczestnik wycieczki przez cały czas ponosi wyłączną odpowiedzialność za bagaż i rzeczy osobiste.
 • Nasze wycieczki mogą być również obsługiwane przez jednego z naszych partnerów lub niezależnych podwykonawców.
 • World of Adventures, jego pracownicy, przedstawiciele i agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, uszkodzenia, straty, wypadki, opóźnienia lub jakiekolwiek inne zdarzenia, które mogą być spowodowane zaniedbaniem, wadą, niewykonaniem zobowiązania przez jakąkolwiek firmę lub osobę współpracującą/ zewnętrzną w trakcie, po lub przed wycieczką.
 • World of Adventures nie ponosi odpowiedzialności za straty, obrażenia, szkody lub jakiekolwiek wydatki spowodowane chorobami, pogodą, strajkami, działaniami wojennymi, aktami terrorystycznymi, aktami natury, lokalnymi przepisami lub innymi podobnymi przyczynami. Wszystkie usługi i zakwaterowanie podlegają prawu i przepisom stanu i/lub kraju, w którym są świadczone.
 • Ponieważ wycieczki mogą obejmować aktywność fizyczną, taką jak wędrówki, spacery, wchodzenie i wychodzenie z pojazdów oraz inne czynności związane z ryzykiem, takim jak zmiany wysokości czy choroba lokomocyjna. World of Adventures i jego pracownicy, przedstawiciele i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za urazy lub problemy zdrowotne, które mogą wystąpić podczas wycieczki. Wszyscy podróżni są odpowiedzialni za ocenę i podjęcie ryzyka mogącego wystąpić ze względu na ich stan zdrowia, podczas wycieczki, spaceru, wędrówki, degustacji wina, czy spożywania pokarów (alergie) w czasie trwania wycieczek lub w porze lunchu. Prosimy o poinformowanie nas, przed dokonaniem rezerwacji, jeśli macie jakiekolwiek problemy zdrowotne.

PASAŻEROWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 • Pojazdy World of Adventures nie są wyposażone w urządzenia pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, w tym wózki inwalidzkie i inne akcesoria pomocne dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest wynajęcie specjalnego samochodu, dostosowanego do osób z niepełnosprawnością, za dodatkowa oplatą.

POTWIERDZENIE WYCIECZKI

 • W celu zabezpieczenia terminu imprezy turystycznej zwanej dalej wycieczką wymagane jest dokonanie rezerwacji i wpłata depozytu w wysokości 50%, kosztu wycieczki najpóźniej do trzech tygodni przed datą jej rozpoczęcia..
 • Wszystkie transakcje są dokonywane w dolarach amerykańskich. Wszystkie rezerwacje, które nie zostały opłacone w tym terminie lub nie zostały preautoryzowane z powodu problemów z kartą kredytową lub innymi problemami, są uważane za niekompletne, a zatem anulowane.
 • Wszyscy klienci powinni otrzymać potwierdzenie dokonanej rezerwacji przesłane e-mailem. Skontaktujcie się z nami, natychmiast jeśli nie otrzymaliście wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji wycieczki.
 • Ponieważ istnieje wiele hoteli o podobnych nazwach, Waszym obowiązkiem jest upewnienie się, że macie poprawną nazwę i lokalizację hotelu. Nie ma refundacji za niestawienie się. Waszym obowiązkiem jest być w miejscu wyznaczonym na rozpoczęcie wycieczki we właściwej dacie i godzinie określonej w rezerwacji. Proszę dokładnie sprawdzić swoje potwierdzenie.
 • Czas trwania wycieczki i usługi jest oparty na przybliżonym czasie i może podlegać opóźnieniom i zmianom z powodu utrudnień w ruchu drogowym, warunków pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn niezależnych od organizatora.

ANULOWANIE WYCIECZKI

 • 72-godzinna polityka anulowania. Opłaty za wycieczki anulowane przez klienta / zleceniodawcę na mniej niż 72 godziny od rozpoczęcia wycieczki nie podlegają zwrotowi.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu World of Adventures zostanie zmuszony do odwołania wycieczki, wszystkie opłaty zostaną zwrócone (w terminie do tygodnia od momentu odwołania wycieczki).
 • Ceny wycieczek nie obejmują opłat za wstęp, posiłki oraz za napiwki dla kierowców. Należy pamiętać, że wszystkie zabytki, atrakcje, akwaria, winnice i inne miejsca, w tym Parki Narodowe, wymagają dodatkowych opłat za wstęp, które nie są wliczone w cenę wycieczki, chyba że w umowie / rezerwacji określono inaczej.
 • Ceny wycieczek do winnic nie obejmują opłat za degustację wina.
 • Opłata za niezrealizowaną wycieczkę nie podlega zwrotowi jeżeli została spowodowana nie pojawieniem się klienta w wymaganym dniu i godzinie rozpoczęcia wycieczki.
 • Proszę poczekać na przewodnika 15 minut przed i po godzinie rozpoczęcia wycieczki w umówionym miejscu miejscu ze względu na możliwe niekorzystne warunki drogowe. Upewnijcie się, że podaliście przewodnikowi prawidłowy adres e-mail, numer telefonu komórkowego i dokładny adres dotyczący miejsca rozpoczęcia wycieczki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Kontaktując się z nami ujawniacie swój adres e-mail i wszelkie inne zawarte w nim informacje. Używamy tych informacji wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Wasze zapytanie i świadczenia żądanych usług. Wasze informacje dotyczące płatności nie są udostępniane żadnym stronom trzecim innym niż firma przetwarzająca płatności ani wykorzystywane do celów innych niż płatność. Używamy wszelkich rozsądnych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo Waszych informacji i chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Wszystkie wycieczki do 4 osób odbywają się samochodem Nissan Rouge Sport. Przestrzenne wnętrze może pomieścić kierowcę (przewodnika) oraz do 4 pasażerów. World of Adventures jest w pełni licencjonowaną (54044) i komercyjnie ubezpieczoną firmą turystyczną. Czas trwania wycieczki rozpoczyna się od momentu odebrania do chwili, gdy zostaniecie odstawieni do hotelu lub innego, wcześniej uzgodnionego miejsca. World of Adventures nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane awariami, warunkami drogowymi, wypadkami i innymi warunkami poza naszą kontrolą. World of Adventures nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia. Ceny mogą ulec zmianie. Wszystkie pojazdy są własnością i są obsługiwane przez World of Adventures, ale w niektórych rzadkich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług innych touroperatorów.